Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

niespodziewanka
0639 8a79
Reposted fromczinok czinok viaratmani ratmani
0824 a1cb 500
Reposted fromcrosslab crosslab viadobby dobby
1878 51e8 500

itscolossal:

En Plein Vol (création 2014). Installation performed at La Maison Des Jonglages in La Courneuve (Paris). December 2014. Antoine Terrieux

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaagatoni agatoni
niespodziewanka

dreamgrl1998:

my common sense watching my idiot brain overthink everything

image
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaagatoni agatoni
niespodziewanka
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viairbjarbirb irbjarbirb
niespodziewanka
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viairbjarbirb irbjarbirb
niespodziewanka
0167 2697
Reposted fromGIFer GIFer viaagatoni agatoni
niespodziewanka
Reposted fromkels kels viaagatoni agatoni
niespodziewanka
3496 966e
niespodziewanka
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viatentego tentego
4799 4bdd 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris vianayantara nayantara
niespodziewanka
9962 bf35
Reposted frompunisher punisher vialexxie lexxie
niespodziewanka
   
Reposted fromdobby dobby

February 05 2018

niespodziewanka
niespodziewanka
niespodziewanka
5196 7c9d 500
Sternenkalender 2018
Reposted fromgingerglue gingerglue viastuckedinsoul stuckedinsoul
niespodziewanka
7341 3f95 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
niespodziewanka
6083 5b1e
Reposted fromdatfeel datfeel viaohhwell ohhwell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl