Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

niespodziewanka
0430 ebbd
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
5968 2588
9199 24e5

sad-boyofficial:

miss-nerdgasmz:

This is the savings cat. Reblog so u can save up and pay ur bills like the responsible egg they know u can be

I like savings cat better than money cat tbh

Reposted fromkanarcia kanarcia viaagatoni agatoni

willsolacelove:

pink-pone:

When your brain finally has some good creative ideas but it’s 3 AM and you need to sleep

@warplockengineer me

niespodziewanka
3615 dd06 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viadobby dobby
niespodziewanka
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viaoutofmyhead outofmyhead
1080 1524

sweetcribs:

too cute

niespodziewanka
8352 6d47
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viafelicka felicka
niespodziewanka
8057 ce7f 500
Reposted fromtgs tgs viafelicka felicka
niespodziewanka
8167 26b5
Reposted fromtichga tichga viaratmani ratmani
niespodziewanka
7551 9205 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
niespodziewanka
niespodziewanka
niespodziewanka
6100 5f20 500
niespodziewanka
7740 c35a
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalina21 kalina21
niespodziewanka
0639 8a79
Reposted fromczinok czinok viaratmani ratmani
0824 a1cb 500
Reposted fromcrosslab crosslab viadobby dobby
1878 51e8 500

itscolossal:

En Plein Vol (création 2014). Installation performed at La Maison Des Jonglages in La Courneuve (Paris). December 2014. Antoine Terrieux

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaagatoni agatoni
niespodziewanka

dreamgrl1998:

my common sense watching my idiot brain overthink everything

image
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaagatoni agatoni
niespodziewanka
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl